Raghavendra Mutt

Hari Sarvottama Vayu Jeevottama


UPCOMING EVENTS


25th Feb to 3rd Mar 2020
Pravachana on "Sri Raghavendra Guru Stotra, Mangalashtaka & Prata Sankalpa Gadya" by Vidwan Sri Srihari Valvekar Click Here
DAILY PANCHANGA
30-05-2020
Namasamvatsara: ShriSharvari
Aayana: Uttara
Rutu: Grishma
Maasa: Jyeshtha
Paksha: Shukla
Thithi: Astami
Vaara: Shani
Nakshatra: Purvaphalguni
Yoga: Harsha
Karna: Bhadra
Raahu Kaala: 9 AM to 10.30 AM
Sunrise: 05:52
Sunset: 18:42