Raghavendra Mutt

Hari Sarvottama Vayu Jeevottama


UPCOMING EVENTS


25th Feb to 3rd Mar 2020
Pravachana on "Sri Raghavendra Guru Stotra, Mangalashtaka & Prata Sankalpa Gadya" by Vidwan Sri Srihari Valvekar Click Here
DAILY PANCHANGA
07-04-2020
Namasamvatsara: ShriSharvari
Aayana: Uttara
Rutu: Vasanta
Maasa: Chaitra
Paksha: Shukla
Thithi: Chaturdashi
Vaara: Mangala
Nakshatra: Uttaraphalguni
Yoga: Dhruva
Karna: Vanik
Raahu Kaala: 3 PM tp 4.30 PM
Sunrise: 06:12
Sunset: 18:31