Raghavendra Mutt

Hari Sarvottama Vayu Jeevottama


UPCOMING EVENTS


14th to 27th Apr
Free Dharmika Shikshana Shibira  Click Here

19th to 25th Feb 2019
Pravachana "Srimad Bhagavata 11ne Skanda - Purvardha" by Vidwan Sri Ayana Madhusudana Aachar  Click Here
DAILY PANCHANGA
17-09-2019
Namasamvatsara: Vikaari
Aayana: Dakshina
Rutu: Varsha
Maasa: Bhadrapada
Paksha: Krishna
Thithi: Trutiya
Vaara: Mangala
Nakshatra: Ashwini
Yoga:Dhruva
Karna:Bhadra
Raahu Kaala:3 PM tp 4.30 PM
Sunrise:
Sunset: